image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Lức kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn xã
Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát số 18/Ctr-BĐD ngày 12/01/2024 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD-HĐQT NHCSXH) huyện về kiểm tra giám sát năm 2024. Ngày 13/3/2024, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện – Đặng Cửu Long cùng thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tín dụng chính sách và tham dự họp giao ban trên địa bàn xã An Thạnh. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bến Lức - Trương Trần Tuấn tham gia cùng đoàn; dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND xã - Hà Văn Cảnh và 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác cùng các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra giám sát đã đi nắm bắt tình hình thực tế tại một số hộ vay và thực hiện kiểm tra Điểm giao dịch xã, kiểm tra hồ sơ lưu trữ của 02 Hội đoàn thể nhận ủy thác và 02 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đồng thời, kết hợp kiểm tra chương trình tín dụng đối với HSSV tại 02 Tổ TK&VV, 04 hộ vay, 04 HSSV.

Qua kiểm tra cho thấy, Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao, kịp thời giải ngân đáp ứng nguồn vốn cho các đối tượng thụ hưởng tạo sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các hộ vay sau khi được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; các Hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV được kiểm tra đã thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung ủy thác, ủy nhiệm, quản lý chặt chẽ nguồn vốn ủy thác, lưu trữ hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ theo quy định. Kết quả đến 29/02/2024.

Anh-tin-bai

Đoàn công tác nắm bắt tình hình thực tế tại một số hộ vay 

- Về sử dụng vốn: Tổng doanh số cho vay đạt 2.000 triệu đồng với 46 lượt khách hàng vay vốn tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay: GQVL 480 triệu đồng NS&VSMTNT: 680 triệu đồng HSSV: 840 triệu đồng,..; Tổng doanh số thu nợ đạt 1.986 triệu đồng;Tổng dư nợ đạt 33.043 triệu đồng, với 762 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành trên 95% kế hoạch năm.

- Về chất lượng tín dụng: Trên địa bàn xã không có nợ quá hạn và nợ khoanh.

+ Tỷ lệ thu nợ đến hạn định kỳ: đạt 99,67%; Tỷ lệ thu lãi định kỳ: đạt 100%.

+ Chất lượng hoạt động tín dụng, giao dịch xã định kỳ: xếp loại tốt.

- Về hiệu quả nguồn vốn: Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, đã đầu tư lại và cho vay mới, cho vay bổ sung hơn 35 lựợt hộ mới thoát nghèo để sản xuất, kinh doanh; cho vay mới 52 hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con em được tiếp tục việc học; hỗ trợ 181 hộ gia đình xây dựng 362 công trình nước sạch và công trình vệ sinh, góp phần nâng cao mức sống cho người dân nông thôn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường; tạo việc làm và duy trì, mở rộng việc làm cho 93 lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Công tác bình xét cho vay một số tổ chưa chặt chẽ còn một số trường hợp bình xét cho vay chồng chéo; chất lượng kiểm tra, giám sát của các Hội đoàn thể nhận ủy thác chưa cao, chưa kịp thời, nhất là công tác kiểm tra sử dụng vốn trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân; hồ sồ lưu trữ còn thiếu, chưa sắp xếp theo đúng hướng dẫn.

Anh-tin-bai

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã An Thạnh

Kết luận buổi làm việc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Đặng Cửu Long, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để sản xuất kinh doanh, có điều kiện tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế đặc biệt là những tồn tại ở Tổ TK&VV và tại hộ vay (về đối tượng, mục đích sử dụng vốn vay,...); Kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc ở Tổ, hộ để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục; Các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp bình xét công khai, kịp thời, đúng đối tượng, đủ thành phần tham dự theo quy định, hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người vay về những điều lưu ý khi vay vốn, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo qui ước hoạt động của tổ,.../.
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh