image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
ỦY BAN NHÂN DÂN

Anh-tin-bai

Địa chỉ số 213 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức.

 Điện thoại: (0272) 3871 201; Fax: (0272) 3872 223

 Website: http://benluc.longan.gov.vn

 E-mail: benluc@longan.gov.v

Uỷ ban nhân dân huyện Bến Lức là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân huyện Bến Lức bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.

Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021:

1- Ông Lê Thành Út - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Kinh tế

+ Chính trị: Cao cấp

Di động: 0908 924 760

Email: ltut@longan.gov.vn


2- Ông Nguyễn Thành Nhân, chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ: 

+ Học vấn: Cử nhân

+ Chuyên môn: Chuyên khoa 1

+ Chính trị: Cao cấp

Điện thoại: (0272) 3871 014

Di động: 0918 898 227

Email: nt_nhan@longan.gov.vn


3- Ông Lê Văn Lộc, chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Kinh tế

+ Chính trị: Cao cấp

Di động: 0918 856 452

Email: loclv@longan.gov.vn


4- Ông Lê Văn Riêng, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực quân sự - quốc phòng.

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán:

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Đại học

+ Chuyên môn: Quân sự

+ Chính trị: Trung cấp

Điện thoại: (0272) 3647 568

Di động: 0983 631 641

    

5- Ông Trương Nhật Minh, chức vụ Trưởng Công an huyện phụ trách ngành công an.

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Thạc sĩ

+ Chuyên môn: An ninh

+ Chính trị: Cao cấp

Điện thoại: (0272) 3871 208

Di động: 0909 288 549


6- Ông Nguyễn Hoàng Giang, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo.

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Thạc sĩ

+ Chuyên môn: Quản lý công

+ Chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 

Di động: 077 567 0017

Email:hoanggiang@longan.gov.vn


7- Ông Đặng Cửu Long, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 

- Trình độ:

+ Học vấn: Cử nhân

+ Chuyên môn: Hành chính, Anh Văn

+ Chính trị: Trung cấp

Điện thoại: (0272) 3655 201

Di động: 0918 898 169

Email: cuulong@longan.gov.vn


8- Ông Lê Văn Nam, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn.

Điện thoại: (072) 3871 966

Di động: 0913 180 751

Email: lenam@longan.gov.vn


9- Ông Huỳnh Thành Tâm, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách công tác tư pháp

Điện thoại: (0272) 3871 274

Di động: 0933 663 683

Email: thanhtam@longan.gov.vn

 

10- Bà Trần Thị Ngọc Châu, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách công tác Tài chính – Kế hoạch

Điện thoại: (0272) 3872 434

Di động: 0933 603 878

Email: ttnchau@longan.gov.vn


11- Ông Trần Ngọc Ẩn, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực văn hóa và thông tin

Điện thoại: (0272) 3655 219

Di động: 0909 284 261

Email: antn@longan.gov.vn


12-  Ông Nguyễn Thanh Xuân, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Y tế

 

Điện thoại:
Di động: 0904 270 890

Email: xuannt@longan.gov.vn


13- Ông Đặng Hoàng Phúc, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Điện thoại: (0272) 3655 630

Di động: 0918 499 887

Email:


14. Ông Trần Thanh Phong, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 

Di động: 0981 987 899

Email: ntphong@longan.gov.vn


15. Ông Võ Minh Hải, chức vụ Ủy viên UBND huyện,phụ trách lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng

Điện thoại:  

Di động: 0908 474 656
Email:haivm@longan.gov.vn

 

16. Ông Nguyễn Thành Nam, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách công tác Lao động- Thương binh và Xã hội

Điện thoại: 

Di động: 0937 479 767

Email:

 

17. Ông Huỳnh Kim Thái Long, chức vụ Ủy viên UBND huyện, phụ trách công tác Nội vụ

Điện thoại: 

Di động:0908 863 085

Email:

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»