image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Toàn huyện Bến Lức với diện tích 288,744 km2, dân số 180.746 người; được chia thành 15 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó thị trấn Bến Lức là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của huyện. Các đơn vị còn lại là: xã Thạnh Lợi, xã Thạnh Hoà, xã Lương Bình, xã Lương Hoà, xã Tân Hoà, xã Bình Đức, xã An Thạnh, xã Tân Bửu, xã Thanh Phú, xã Thạnh Đức, xã Nhựt Chánh, xã Long Hiệp, xã Mỹ Yên, xã Phước Lợi.

1. Thị trấn Bến Lức

Thị trấn Bến Lức gồm: 10 khu phố, có diện tích là 8,703 km2 và dân số26.808 người.

Thị trấn Bến Lức nằm ở phía Nam huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã Thanh Phú; phía Đông giáp xã Lương Hòa; phía Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước;  phía Tây giáp xã Nhựt Chánh, xã Thạnh Đức và phía Tây Bắc giáp xã An Thạnh.

Lãnh đạo UBND Thị trấn Bến Lức gồm:

- Ông Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3635 228

Di động: 0914 038 898

- Ông Cao Huỳnh Hữu Nhân, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3635 228

Di động: 0902 523 638

- Ông Trần Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3635 228

Di động: 0941 412 739

2- Xã Mỹ Yên

Xã Mỹ Yên gồm 8 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7A, ấp 7B), diện tích 9,407 km2,  dân số 17.804 người.

Xã Mỹ Yên nằm ở phía Đông huyện Bến Lức: phía Nam giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, phía Đông Bắc giáp xã Tân Túc, Bình Chánh, Tp.HCM, phía Tây Bắc giáp xã Tân Bửu, phía Tây giáp xã Thanh Phú, phía Tây Nam giáp xã Long Hiệp, xã Phước Lợi.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Yên gồm:

- Ông Trần Bảo Thành, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 402

Di động: 0908 123 478

- Bà Dương Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 402

Di động: 0977 505 560

- Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND

Di động: 0986 169 288

 3-  Xã Tân Bửu

Xã Tân Bửu gồm: 7 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7), diện tích: 17,972 km, dân số: 10.775 người.

Xã Tân Bửu nằm ở phía Đông huyện Bến Lức: phía Tây Bắc giáp xã Tân Hòa, phía Tây Nam giáp xã An Thạnh, xã Thanh Phú, phía Đông Nam giáp xã Mỹ Yên,  phía Tây giáp xã Tân Túc, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh, phía Đông giáp xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh,  phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo UBND xã Tân Bửu gồm:

- Bà Phạm Thị Trà My, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3648 187

Di động: 0918 898 107

- Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3648 187

Di động: 0972 141 628

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3648 187

Di động: 0987 626 171

4-  Xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú gồm: 8 ấp (ấp Phước Tú, ấp Thanh Hiệp, ấp 1A, ấp 1B, ấp Tấn Long, ấp 3, ấp 4), Diện tích: 11,857 km, dân số: 13.686 người

Xã Thanh Phú  nằm ở phía Nam huyện Bến Lức: phía Đông giáp xã Mỹ Yên, phía Nam giáp xã Lương Hòa, Thị trấn Bến Lức, phía Tây Tây Bắc giáp xã An Thạnh, phía Đông Bắc giáp xã Tân Bửu.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Phú gồm:

- Ông Nguyễn Minh Thắng, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 241

Di động: 0909 171 072

- Ông Lê Minh Thưởng, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 241

Di động: 0972 962 637

-  Bà Trần Thị Trận, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 241

Di động: 0964 040 977

5-  Xã Phước Lợi

Xã Phước Lợi gồm: 7 ấp (Ấp Chợ, ấp 1, ấp 2, ấp 3A, ấp 3B, ấp 4, ấp 5), diện tích: 7,533 km2, dân số: 15.594 người.

Xã Phước Lợi nằm ở phía Đông Nam huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã Mỹ Yên, phía Bắc giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp xã Long Khê, huyện Cần Đước, phía Nam và phía Tây giáp xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Lãnh đạo UBND xã Phước Lợi gồm: 

- Ông Phạm Duy An, Chủ tịch UBND

Di động: 0918 318 022

- Ông Phạm Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 404.

Di động: 0918 215 396

- Ông Trần Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 404.

Di động: 0794 462 040

 6-  Xã Long Hiệp

Xã Long Hiệp gồm: 6 ấp (ấp Chánh, ấp Phước Toàn, ấp Phước Tỉnh, ấp Lò Gạch, Ấp Voi Lá, Long Bình) diện tích:  12,259 km2, dân số: 13.049 người.

Xã Long Hiệp nằm ở phía Nam huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã Thanh Phú, phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Yên, phía Đông giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, phía Nam giáp xã Phước Vân, huyện Cần Đước,  phía Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước, phía Tây giáp thị trấn Bến Lức.

Lãnh đạo UBND xã Long Hiệp gồm:

- Ông Huỳnh Thanh Phong, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 403

Di động: 0918 085 956

- Bà Lê Thị Trang Thư, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 403

Di động: 0354 598 388

- Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3870 403

Di động: 0385 836 838

7- Xã Nhựt Chánh

Xã Nhựt Chánh gồm: 8 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8), diện tích: 14,541 km2, dân số: 13.331 người.

Xã Nhựt Chánh nằm ở phía Tây huyện Bến Lức: phía Đông giáp thị trấn Bến Lức, phía Đông Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước, phía Nam giáp xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, phía Nam giáp xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, phía Nam giáp xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, phía Tây Bắc giáp xã Thạnh Đức.

Lãnh đạo UBND xã Nhựt Chánh gồm:

- Ông Đặng Thanh Phương,  Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 174

Di động: 0908 837 634

- Ông Phan Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 174

Di động: 0908 899 975

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 174

Di động: 0786 833 255

8- Xã Thạnh Đức

Xã Thạnh Đức gồm: 7 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7), diện tích: 13,471 km2, dân số: 12.678 người.

Xã Thạnh Đức nằm ở phía Tây Nam huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã An Thạnh, phía Đông giáp thị trấn Bến Lức, phía Đông Nam giáp xã Nhựt Chánh, phía Tây Nam giáp xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, phía Tây Bắc giáp xã Bình Đức.

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Đức gồm:

- Bà Văn Thị Hồng Nga, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 278

Di động: 0902 923 297

- Bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 278

Di động: 0937 074 314

- Ông Phan Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 278

Di động: 0909 600 660

9- Xã Bình Đức

Xã Bình Đức gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 23,135 km2, dân số: 6.246 người.

Xã Bình Đức nằm ở phía Tây huyện Bến Lức: phía Đông Bắc giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Lương Hòa, phía Đông Nam giáp xã An Thạnh, phía Nam giáp xã Thạnh Đức, phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Lãnh đạo UBND xã Bình Đức gồm:

- Ông Huỳnh Trọng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 311

Di động: 0839839939

- Ông Phan Thế Châu, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 311

Di động: 0977 216 795

10- Xã An Thạnh

Xã An Thạnh Gồm: 7 ấp (ấp 1A, ấp 1B, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 25,529 km2, dân số: 13.339 người.

Xã An Thạnh nằm ở phía Nam huyện Bến Lức: phía Đông giáp xã Tân Bửu, phía Đông Nam giáp xã Thanh Phú, phía Nam giáp thị trấn Bến Lức, phía Tây Nam giáp xã Thạnh Đức, phía Tây Bắc giáp xã Bình Đức.

Lãnh đạo UBND xã An Thạnh gồm:

- Ông Huỳnh Phú Cường, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 066

Di động: 0909 284 261

- Ông Hà Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3871 066

Di động: 0918 499 077

- Ông Lê Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: (0272) 3871 066

Di động: 0907 197 606

11- Xã Lương Hòa:

Xã Lương Hòa gồm: 6 ấp (ấp 6A, ấp 6B, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10), diện tích: 31,921 km2, dân số: 12.134 người.

Xã Lương Hòa nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức, phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh, phía Đông giáp xã Tân Hòa, phía Nam giáp xã An Thạnh, phía Tây Nam giáp xã Bình Đức, phía Tây Bắc giáp xã Thạnh Hòa.

Lãnh đạo UBND xã Lương Hòa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3873 064

Di động: 0985 740 890

- Ông Phùng Văn Út, Phó Chủ tịch  UBND

Điện thoại: (0272) 3873 064

Di động:  0913 683 057

- Ông Huỳnh Minh Trung, Phó Chủ tịch  UBND

Điện thoại: (0272) 3873 064

Di động:  0909 676 665

12- Xã  Lương Bình:

Xã Lương Bình gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5A, ấp 5B), diện tích: 17,330 km2, dân số: 8.015 người.

Xã Lương Bình nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức: phía Đông giáp xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa; phía Nam giáp xã Lương Hòa, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Hòa, Phía Tây Bắc giáp sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Lợi.

Lãnh đạo UBND xã Lương Bình gồm:

- Bà Nguyễn Lê Thị Thúy Oanh, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3873 060

Di động 0909565060

- Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3873 060

Di động0948 673 427

- Bà Đặng Thị Thu Trúc, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3873 060

Di động0902 694 777

13- Xã Tân Hòa:

Xã Tân Hòa gồm: 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5), diện tích: 15,002 km2, dân số: 1.594 người.

Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông huyện Bến Lức: phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh, phía Nam giáp xã An Thạnh, phía Đông Nam giáp xã Tân Bửu, phía Tây giáp xã Lương Hòa.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hòa gồm:

- Ông Văn Cao Trí Vũ, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3873 525

Di động 0919 535 519

- Ông Nguyễn Hoàng Hên, Phó Chủ tịch  UBND

Điện thoại: (0272)3873 525

Di động:  0974 977 828

14- Xã Thạnh Hòa:

Xã Thạnh Hòa gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 29,662 km2, dân số: 5.909 người.

Xã Thạnh Hòa nằm ở phía Tây Bắc huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã Thạnh Lợi, phía Đông giáp xã Lương Bình, phía Đông Nam giáp xã Lương Hòa, phía Tây Nam giáp xã Bình Đức, phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Hòa gồm:

- Bà Ngô Thị Ngọc Như, Quyền Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3639 517

Di động: 0384 840 007

- Ông Phạm Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3639 517

Di động: 0933 196 956

15- Xã Thạnh Lợi:

Xã Thạnh Lợi gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 50,452 km2, dân số: 8.191 người.

Xã Thạnh Lợi nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức: phía Bắc giáp xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, phía Đông giáp xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, phía Đông Nam giáp xã Lương Bình, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Lãnh đạo UBND xã Thạnh Lợi gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Tâm, Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3630 456

Di động:   0989 813 110

- Ông Lê Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3630 456

Di động: 0916 818 095

- Bà Nguyễn Triệu Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: (0272) 3630 456

Di động: 0914 516 157

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»