image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Chủ tịch UBND huyện kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2024
Ngày 07/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út chủ trì cuộc họp cùng các ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình, kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 02/2024 và quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024.

 

Theo nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 02/2024, nhiều nhiệm vụ được chỉ đạo tập trung thực hiện nhằm thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong quý 1 năm 2024. Qua đó đến nay, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có sự tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước tính đến nay đã đạt 21,85% dự toán pháp lệnh. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới ở các xã và đô thị văn minh thị trấn Bến Lức được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, an sinh xã hội thực hiện tốt, tình hình an ninh trật tự, quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định.

Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út nêu rõ những mặt đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung chấn chỉnh và bắt tay vào thực hiện ngay các phần việc còn tồn đọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, ý thức tự lực, tự cường, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 và tin rằng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và việc đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huyện Bến Lức sẽ đạt được cao nhất các chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu năm 2024./.

 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh