image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Khen thưởng thành tích trong trong hoạt động của Chi hội Doanh nhân trẻ - Nhiệm kỳ 2018 - 2023
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

​Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Chi hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có danh sách kèm theo).2128_QĐ-UBND_04-12-2023_QD Chi hoi DNT.signed.pdfDs Chi hoi DNT T11.xlsx

Quang Lành
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh