image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2023
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

​Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày  03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2023 (danh sách đính kèm).2238_QĐ-UBND_20-12-2023_QD hoi nong dan KL61 T12.signed.pdf2238_QĐ-UBND_20-12-2023_DS Hoi Nong dan KL61 T12.signed.pdf

Quang Lành
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh