image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và các khoản thu khác tại UBND xã Thanh Phú
UBND huyện Bến Lức công khai Kết luận số 478/KL-TTr ngày 30/11/2023 của Thanh tra huyện kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và các khoản thu khác tại UBND xã Thanh Phú.

Đính kèm nội dung Kết luận thanh tra

KL THANH TRA UBND THANH PHU30112023143614.pdf

Minh Nhựt - VP
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh