image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10982/QD-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

1. Điều chỉnh khoảng lùi của nhà liên kế (được duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh là khoảng lùi 2m):

- Nhà liên kế mặt tiền đường QL09 gồm block A06, A07, A08:

+ Đối với lô đất có chiều dài 17m: thuộc block A06 (Lô 18-31); A07 (Lô 18 – 31); A08 (Lô 2 - 5): lùi trước 2,45m, lùi sau 2m so với ranh đất.

+ Đối với lô góc: A06 (Lô 7, Lô 32); A07 (Lô 17, Lô 32); A08 (Lô 1): lùi trước 2,45m, lùi bên 2m.

- Nhà liên kế mặt tiền đường QL10 gồm block B01, B02, B03, B04:

+ Đối với lô đất có chiều dài 18m: thuộc block B01 (Lô 2 - 13, Lô 27 - 31); B02 (Lô 2-15), B03 (Lô 2- 15); B04 (Lô 2 - 14): lùi trước 3,45m, lùi sau 2m so với ranh đất.

+ Đối với lô góc: B01 (Lô 1); B02 (Lô 1, Lô 16), B03 (Lô 1, Lô 16), B04 (Lô 1): lùi trước 3,45m, lùi bên 2m.

- Nhà liên kế mặt đường QL03 gồm block A04:

+ Block A04 (Lô 1-17): lùi trước 3,45m, lùi sau 2m so với ranh đất.

+ Lô góc A04 (Lô 18): lùi trước 3,45m, lùi bên 2m, không lùi sau.

- Nhà liên kế mặt đường QL05, block A01: Lô góc A01 (Lô 1, Lô 40): lùi trước 2m, không lùi bên và lùi sau.

- Nhà liên kế mặt đường QL06, block B05 (Lô 19 - 22) và Nhà liên kế mặt đường QL04, block B11 (Lô 12 – 22): lùi trước 2m, không lùi sau.

- Các lô nhà liên kế còn lại: Lùi trước 2m, lùi sau 2m, gồm các block sau:

+ A01 (Lô 2 - 5, Lô 7 – 34, Lô 36 – 39, Lô 41 - 50)

+ A02 ( Lô 2 - 5, Lô 7 – 34, Lô 36 – 39, Lô 41 – 50)

+ A03 (Lô 2 – 5, Lô 7 - 34, Lô 36 – 39, Lô 41 – 50)

+ A05 (Lô 2 – 4)

+ A06 mặt tiền đường QL08 (Lô 2 – 15)

+ A07 mặt tiền đường QL08 (Lô 2 -15)

+ B01 mặt tiền đường QL04 (Lô 14 – 25, Lô 32 – 36)

+ B02 mặt tiền đường QL04 (Lô 18 - 31)

+ B03 mặt tiền đường QL04 (Lô 18 - 31)

+ B04 mặt tiền đường QL04 (Lô 16 – 27)

+ B05 (Lô 1 - 18)

+ B06 (Lô 2 - 5, Lô 7 -33, Lô 36 - 46)

+ B07 (Lô 2 - 5, Lô 7 - 33, Lô 36 - 46)

+ B08 (Lô 2 -11)

+ B09 (Lô 2 -15, Lô 18 – 31)

+ B10 (Lô 2 -15, Lô 18 – 31)

+ B11 (Lô 2 - 10)

+ B12: (Lô 2 – 9)

- Lô góc: lùi trước và lùi bên 2m, không lùi sau, gồm các block sau:

+ A01 (Lô 6, Lô 35)

+ A02 (Lô 1, 6, 35, 40)

+ A03 (Lô 1, 6, 35, 40)

+ A05 (Lô 1)

+ A06 mặt tiền đường QL08 (Lô 1, 16)

+ A07 mặt tiền đường QL08 (Lô 1, 16)

+ A08 (Lô 1)

+ B01 mặt tiền đường QL04 (Lô 26)

+ B02 mặt tiền đường QL04 (Lô 17, Lô 32)

+ B03 mặt tiền đường QL04 (Lô 17, Lô 32)

+ B04 mặt tiền đường QL04 (Lô 28)

+ B05 (Lô 1)

+ B06 (Lô 1, 6, 34, 35)

+ B07 (Lô 1, 6, 34, 35)

+ B08 (Lô 1)

+ B09 (Lô 1, 16, 17, 32)

+ B10 (Lô 1, 16, 17, 32)

+ B11 (Lô 1 , Lô 11)

+ B12: (Lô 1, Lô 10).

2. Điều chỉnh khoảng lùi trước Nhà sinh hoạt cộng đồng (được duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh là khoảng lùi 4m): khoảng lùi 2m.

3. Về chỉ tiêu sử dụng đất: Không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

4. Lý do điều chỉnh quy hoạch: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, có một số vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến việc quản lý, khai thác, sử dụng sau này của khu dân cư, cụ thể là: các dãy nhà phố liền kề không có khoảng lùi sau gây tình trạng thiếu thông gió và ánh sáng mặt trời, làm giảm chất lượng cuộc sống cư dân. Do đó, điều chỉnh khoảng lùi để mang lại sự thông thoáng cho các lô đất xây dựng nhà ở và theo ý kiến cánh ngành đánh giá không gây ảnh hưởng xấu về kiến trúc, cảnh quan chung của dự án.

Căn cứ nội dung phê duyệt của Quyết định này, công ty TNHH BĐS Diamondland L.A có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Đức Hòa, UBND huyện Bến Lức, UBND xã Hựu Thạnh, UBND xã Lương Bình và các ngành có liên quan công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.Minh Nhựt - VP
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh