image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2024
Ngày 14/5/2024, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác gia đình năm 2024 cho gần 250 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Công tác gia đình huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15/15 xã, thị trấn, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, công chức Văn hóa - Xã hội, Tư pháp – Hộ tịch, Trưởng các ấp, khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được ông Nguyễn Ngọc Phát – Phó Trưởng Phòng quản lý văn hóa và gia đình – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An triển khai các nội dung nhằm thực hiện tốt Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Long An; triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đây là 2 Nghị định mới cần quan tâm chú trọng thực hiện gắn với lộ trình xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, mà huyện Bến Lức là đơn vị đầu tiên triển khai tập huấn với quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời thực hiện đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” mà xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới là then chốt.

Anh-tin-bai

Cán bộ tham dự lớp tập huấn là những người có uy tín, trực tiếp hướng dẫn người dân và thực hiện hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 8/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Mục tiêu nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước./.

Lê Hạnh
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh