image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đánh giá hạn chế, thiếu sót, khắc phục công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Ngày 24/7/2023, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út chủ trì cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Qua đánh giá, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức thực hiện hoàn thành 10/18 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 55,55% kế hoạch. Kết quả thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại Trung tâm Hành chính công huyện đạt 98,62%. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá của đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Long An vừa qua, huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn cũng nêu lên nhiều ý kiến, phân tích làm rõ những hạn chế, thiếu sót và thực trạng của công tác cải cách hành chính để cùng phối hợp giải quyết. Nhất là đối với tình trạng trễ hạn trả hồ sơ cho công dân và tổ chức, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn thiếu, vai trò trách nhiệm người đứng đầu ở một vài địa phương còn chưa sâu sát đối với công tác cải cách hành chính, v.v…

z4543650133607_74fbe5cd05e52a24f1f355328adc511f.jpg

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo trong hướng tới, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cần quan tâm khắc phục ngay những thiếu sót đã chỉ rõ, phân tích làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị nào để tập trung giải quyết, tự kiểm tra công vụ đối với cán bộ, viên chức mình quản lý, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống một cửa các cơ quan, đơn vị. Trường hợp trả hồ sơ yêu cầu người dân thực hiện cần ghi rõ và hướng dẫn chi tiết cho người dân thực hiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính và người dân nắm rõ. Mục đích cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động của cơ quan Nhà nước./.


Lê Hạnh
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh