image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Truyền thông những chính sách lớn có tác động sâu, rộng trong công nhân, viên chức, lao động
Năm nay, các cấp công đoàn trong huyện Bến Lức sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động.

Trong đó, tập trung truyền thông những chính sách lớn có tác động sâu, rộng trong công nhân, viên chức, lao động như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, chú trọng giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.

Anh-tin-bai

Các cấp công đoàn sẽ quan tâm tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động

Mặt khác, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; tham gia kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em; pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự trong công nhân lao động khu nhà trọ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, tội phạm, tín dụng đen… trong công nhân, viên chức, lao động./.

Việt Hằng
Việt Hằng
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh