image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/HU
Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 30/6/2021 của Ban chấp hành Đảng hộ huyện Bến Lức về xây dựng huyện đạt danh hiệu Nông thôn mới (NTM) và xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến năm 2025, xác định huyện đạt 9/9 tiêu chí, có 30% xã NTM nâng cao và 14/14 xã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, huyện đã chủ động lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện nhiều chương trình cho xây dựng xã NTM, NTM nâng cao và huyện NTM. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, huyện đã bố trí tổng vốn đầu tư xây dựng các công trình từ ngân sách do huyện quản lý là hơn 107,333 ty đồng, riêng năm 2023 ước hơn 27 tỷ đồng, gồm tiền mặt hơn 2,500 tỷ đồng; đất đai qui thành tiền hơn 10,400 tỷ đồng; ngày công, tài sản vật kiến trúc trên đất trị giá hàng tỷ đồng;… Ngoài ra, còn có các nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật năm 2023 gần 70 tỷ đồng; con em xa quê đóng góp bằng tiền mặt và vật chất trị giá hàng tỷ đồng,… Đến nay, huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM và 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 02 xã chuẩn NTM là Bình Đức, Thạnh Lợi và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Long Hiệp; năm 2025 xã Thạnh Đức đạt chuẩn NTM nâng cao. Về thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt từ 70triệu/người/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều (theo tiêu chuẩn mới) khu vực nông thôn giảm dưới 0,4%, hiện toàn huyện có 4 xã không còn hộ nghèo là Thanh Phú, Mỹ Yên, Thạnh Đức, Long Hiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến nay là hơn 68%; an ninh chính trị và trật tự xã hội luôn được giữ vững.

Anh-tin-bai

Cầu, đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân

Như vậy, sau 04 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện đạt danh hiệu NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025, huyện đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi; sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực, đã có sự chuyển dịch tiến bộ trong cơ cấu, sản xuất phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện; hàng năm thu nhập của người dân được nâng cao góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, mạng lưới giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên..., nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Anh-tin-bai

Quy trình sản xuất sản phẩm OCOP 4 sao – Trà thảo mộc Đông trùng hạ thảo

Đặc biệt, Chương trình OCOP trên địa bàn huyện đã thật sự lan tỏa. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân. Công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, đến nay toàn huyện có 28 sản phẩm được cộng nhận OCOP. Các sản phẩm OCOP của huyện ngày càng đa dạng về mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chủ thể quan tâm hơn về kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, bán hàng. Thị trường tiêu thụ ngoài những kênh truyền thống, hiện nay các chủ thể có sản phẩm OCOP đã linh hoạt bán hàng trên sàn thương mại điện tử với 19 sản phẩm được đăng lên sàn thương mại điện tử,... góp phần gia tăng khối lượng, giá trị và quảng bá thương hiệu của các sản phẩm.

Anh-tin-bai

Có nhiều chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn nông thôn, giải quyết lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập cho người dân

Để việc triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 đạt kết quả tốt hơn nữa, huyện Bến Lức tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, đủ sức thuyết phục mọi người tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng NTM bền vững; thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp. Đẩy mạnh thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”; phát triển các hình thức tổ chức kinh tế tập thể; phát triển các mô hình hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP. Có chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn nông thôn, giải quyết lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Bên cạnh đó, huyện Bến Lức cũng tập trung thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan hành chính, phát huy vai trò chủ thể của người dân; thực hiện tốt công tác cán bộ, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở, có đủ năng lực về trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn, tình hình mới. Xây dựng lực lượng công an và quân đội vững mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả về tự quản an ninh trật tự khu dân cư, từ đó huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn,.../.

Việt Hằng

Việt Hằng
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh