image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2024
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT6-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân;

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bến Lức thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024 (đính kèm).

2299_TB-UBND_27-12-2023_Thông báo lịch tiếp công dân của CT UBND huyện năm 2024.signed (1).pdf


- Thời gian tiếp công dân: Trong ngày làm việc.

+ Buổi sáng: Từ  07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00

+ Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện có lịch họp đột xuất, thời gian và ngày tiếp công dân định kỳ được dời sang ngày gần nhất hoặc ngày, giờ cụ thể theo thông báo/Giấy mời của UBND huyện.

- Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Văn Phòng HD8ND và UBND huyện trân trọng thông báo để tổ chức, công dân biết liên hệ công việc./.


Minh Nhựt - VP
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh