image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2024
Ngày 07/5/2024, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út chủ trì phiên họp định kỳ tháng 4 năm 2024 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2024 của UBND huyện.

Kết quả tóm tắt sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4/2024 trên địa bàn huyện tiếp tục được phục hồi, sản xuất nông nghiệp được quan tâm, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi kiểm soát chặt chẽ. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra ổn định, công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện. An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Qua đây cho thấy sự quan tâm lãnh đạo điều hành, bám sát tình hình để tập trung triển khai nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu đã cơ bản đảm bảo kế hoạch, đạt yêu cầu theo tiến độ đề ra. Nhất là đối với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến tháng 4/2024 là 287,868 tỷ đồng, đạt 40,49 % dự toán pháp lệnh và bằng 149,85% cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư công đang tập trung triển khai các công trình, phấn đấu đến quý 2 giải ngân đạt 50% vốn tỉnh giao.

Anh-tin-bai

Phiên họp tháng 4 năm 2024 có sự tham dự đông đủ của các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn

Chỉ đạo tập trung các nhiệm trọng tâm trong tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND huyện – Lê Thành Út yêu cầu từng ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ để đạt kế hoạch đề ra theo định hướng. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Trong đó quan tâm nhấn mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, diễn tập phòng thủ, củng cố Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nhằm ổn định và phát triển đời sống Nhân dân./.

Lê Hạnh
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh