image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Cửa hàng mua bán và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm, diện tích khoảng 2.980m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư; Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng mua bán và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm, diện tích khoảng 2.980m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức; Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bến Lức; Căn cứ Thông báo số 618/TB-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của Hội đồng đầu tư tỉnh tại cuộc họp ngày 20/10/2020 (nội dung số 7);

​Ủy ban nhân dân huyện công khai Quyết định của UBND tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Cửa hàng mua bán và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm, diện tích khoảng 2.980m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, như sau:

Điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh mục tiêu dự án, điều chỉnh giãn tiến độ) dự án Cửa hàng mua bán và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm, diện tích khoảng 2.980m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức được phê duyệt tại Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu dự án

* Trước khi điều chỉnh: Cửa hàng mua bán và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm.

* Sau khi điều chỉnh: Cửa hàng mua bán, đóng gói hạt nhựa và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm.

* Lý do điều chỉnh:

- Vị trí khu đất thuộc quy hoạch đất thương mại, dịch vụ phù hợp với mục tiêu dự án (Cửa hàng mua bán, đóng gói hạt nhựa và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm).

- Dự án Cửa hàng mua bán, đóng gói hạt nhựa và kho chứa các sản phẩm nhựa thành phẩm tại địa chỉ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã được UBND huyện Bến Lức cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 9711/GXN-UBND ngày 29/12/2020.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

* Trước khi điều chỉnh:

- Tháng 9/2015 đến tháng 10/2015: hoàn thành các thủ tục về đất đai.

- Tháng 11/2015 đến tháng 6/2016: san lắp mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình.

- Tháng 7/2016: bắt đầu hoạt động.

* Sau khi điều chỉnh:

- Đến tháng 3/2021: Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Tháng 3/2021 đến tháng 4/2021: Xây dựng các hạng mục công trình.

- Tháng 5/2021: Đưa dự án vào hoạt động.

* Lý do điều chỉnh: Tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đủ thời gian để lập đầy đủ các thủ tục, hoàn chỉnh dự án đưa vào khai thác sử dụng.

Đính kèm Quyết định của UBND tỉnh: 2627 QĐ UBND tỉnh.pdf


Minh Tâm - VP
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh