image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Công văn V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Thạnh

Trích yếu:
V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Thạnh
Nội dung:
https://storage-vnportal.vnpt.vn/gov-lan/5959/steeringdocument/533_PVHTT_27-12-2022_CV đóng góp ý kiến về chức năng nhiệm vụ phòng VHTT.signed638368037221818127.pdf
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement