image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo về vệc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 củ huyện Bến Lức
UBND huyện Bến Lức thực hiện công bố, niêm yết công khai liên tục toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 12102/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Bến Lức;
Căn c Quyết định s 12560/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức;
 UBND huyện Bến Lức thực hiện công bố, niêm yết công khai liên tục toàn bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức tại trụ sở làm việc UBND huyện, địa chỉ 213 Quốc lộ 1A, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lưc, tỉnh Long An và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Bến Lức (địa chỉ https://benluc.longan.gov.vn)
Tài liệu công bố gồm:
- Quyết định số 12560/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bến Lức.
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức.
- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện đăng tin về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức.
    -UBND các xã, thị trấn công bố, niêm yết công khai nội dung tài liệu, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức, tỉnh Long An tại trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn.
   - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bến Lức đã được UBND tỉnh phê duyệt, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Với nội dung trên, UBND huyện Bến Lức thông báo đến các Cơ quan, Đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện biết và thực hiện./.

12560-bến lức_1.pdfBDKHSDD HUYEN BEN LUC 2024-DGN-30.1.pdf


Minh Nhựt - VP
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thư viện ảnh