image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trích yếu:
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nội dung:
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân huyện đăng tải toàn bộ các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm; (1) Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; (3) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng các hình thức sau; Gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí; Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng tại địa phương; Góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra cũng có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại bài viết này, Ban biên tập sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp và gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tài liệu đính kèm; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý; Từ nay đến hết ngày 10/11/2020
Tập tin tải về:
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement